Choose location

This is my archive

bar

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 17 czerwca 2024

/Home / General meetings Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 17 czerwca 2024 1.Zindywidualizowana informacja o przetwarzaniu danych osobowych 2. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej 3. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej 4.VIGO Photonics skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2023…

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 20 listopada 2023

/Home / General meetings Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 20 listopada 2023 Link do transmisji online: https://www.youtube.com/user/VIGOSystemSA 1. VIGO_Photonics_ogłoszenie_o_zwołaniu_NWZ 2. VIGO_Photonics_projekt_uchwał_NWZ 3. VIGO_Photonics Uzasadnienie projektów uchwał 4. VIGO_Photonics_projekt_opinia_zarządu_prawo_poboru_cena_emisyjna 5. VIGO_Photonics_informacja_o_liczbie_akcji_i_głosów 6. VIGO_Photonics_formularz_pelnomocnictwa 6.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 13 czerwca 2023

/Home / General meetings Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 13 czerwca 2023 Link do transmisji online: https://www.youtube.com/user/VIGOSystemSA 1. Ogłoszenie o zwołaniu WZA 1. Projekty uchwał na ZWZ 3. Uzasadnienie projektów uchwał 4. Raport bieżący 14.2023 Uchwała…

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 17 stycznia 2023

/Home / General meetings Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 13 czerwca 2023 Link do transmisji online: https://www.youtube.com/user/VIGOSystemSA 1. Ogłoszenie o zwołaniu WZA 1. Projekty uchwał na ZWZ 3. Uzasadnienie projektów uchwał 4. Raport bieżący 14.2023 Uchwała…

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy VIGO System S.A. – 14 czerwca 2022 roku

/Home / General meetings Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 13 czerwca 2023 Link do transmisji online: https://www.youtube.com/user/VIGOSystemSA 1. Ogłoszenie o zwołaniu WZA 1. Projekty uchwał na ZWZ 3. Uzasadnienie projektów uchwał 4. Raport bieżący 14.2023 Uchwała…

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy VIGO System S.A. – 18 października 2021

/Home / General meetings Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy VIGO Photonics S.A. – 18 października 2021 5. VIGO_projekty uchwał na NWZ 5.1 Uzasadnienie do projektów uchwał 5.2 Opinia Zarządu cena emisyjna Formularz pełnomocnictwa_pdf Formularz pełnomocnictwa_word Formularz wykonywania prawa…

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy VIGO System S.A. – 28 czerwca 2021 roku

/Home / General meetings Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy VIGO Photonics S.A. – 28 czerwca 2021 roku Więcław oświadczenie Wieclaw-CV Wiechno oświadczenie Wiechno-CV Nadolski Oświadczenie Nadolski-CV Kubrak oświadczenie CV Kaczmarczyk oświadczenie Kaczmarczyk-CV Grudzień oświadczenie…

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy VIGO System S.A. w dniu 25.06.2020

/Home / General meetings Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 13 czerwca 2023 Informacja o liczbie akcji i głosów Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu WZA 2020 Polityka Wynagradzania Uchwała Zarządu ws. podziału zysku i dywidendy Uchwała Rady Nadzorczej ws dywidendy…

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy VIGO System S.A. w dniu 12.06.2019

/Home / General meetings Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 13 czerwca 2023 Informacja o liczbie akcji i głosów Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu WZA 2020 Polityka Wynagradzania Uchwała Zarządu ws. podziału zysku i dywidendy Uchwała Rady Nadzorczej ws dywidendy…

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy VIGO System S.A. w dniu 26.06.2018

/Home / General meetings Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 13 czerwca 2023 Ogłoszenie o zwołaniu WZA Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika Formularz pełnomocnictwa KOREKTA_Wyniki głosowań uchwał na ZWZ Projekty uchwał na WZA Raport roczny 2017…